ผอ.ปราโมท อัมรักษ์ ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 นายปราโมท อัมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ได้เข้ารับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

ติดต่อ สพป.สก.1