เชิญประชุม conference และ ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2560

         สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม Conference และ ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.    ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

 

 

**หมายเหตุ : ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

ติดต่อเรา