เก็บตก จักรยานแลนลี่

โรงเรียนบ้านลุงพลูร่วมกับโรงเรียนวนาสงค์เคราะห์

จัดกิจกรรม ปั่นจักรยานแลนลี่ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

ประจำปี 2560

ตำบลโคกปี่ฆ้อง ถึง อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

( โครงการเขื่อนห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ )

ประมาณ 30 กิโลเมตร

เมื่อวันศุกร์  ที่ 8  ธันวาคม  2560

********

 

ติดต่อเรา