พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมเป็นเกียรติงานพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา