พิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายลูกเสือผสมผสานศาสตร์พระราชา”

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม “ค่ายลูกเสือผสมผสานศาสตร์พระราชา” ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว. สระแก้ว

ติดต่อเรา