เข้าร่วมกีฬาอำเภอเขาฉกรรจ์

โรงเรียนบ้านหนองหว้านำนักเรียนเข้าร่วมขบวนพาเหรด

ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียน อำเภอเขาฉกรรจ์ ประจำปี 2560

ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

 

ติดต่อ สพป.สก.1