จังหวัดเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมกับคณะหัวหน้าส่วนต่าง ๆ ของหน่วยราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป โดยทางโรงเรียนบ้านธารนพเก้า นำโดย เรือโท สุวัฐ แก้วเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้รับเกีรติเป็นสถานที่จัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ด้วยความยินดียิ่ง

        

นายมิตรชัย ชัยสาร // ถ่ายภาพ : รายงาน

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา