เยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัยไฟไหม้หมดทั้งหลัง

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมบ้าน เด็กหญิงปนัดดา พรมงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นที่ 4 และ เด็กชายอลงกรณ์ พรมงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นที่ 1 โรงเรียนบ้านสี่แยก ที่ประสบอัคคีภัย ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560

โดยเพลิงไหม้หมดทั้งหลัง เบื้องต้นได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้น และจะขอรับบริจาคจากโรงเรียนในสังกัดต่อไป

ติดต่อเรา