เยี่ยมครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านสี่แยก

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านสี่แยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา