รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 9 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.secondary39.go.th 

ติดต่อเรา