ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการศึกษา 3 ภาษา

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการศึกษา 3 ภาษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงขอเชิญเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจเข้าร่วมสมัครโครงการดังกล่าว ในวันที่ 25-28 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.moesk.go.th

ติดต่อเรา