ประเมินผู้บริหารเชี่ยวชาญ

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมในงานการประเมินผู้บริหารเชี่ยวชาญ ณ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1