การกรอกข้อมูลการสอบในระบบ NT Access

เนื่องจากระบบการกรอกข้อมูลการสอบอ่านชั้น ป.1 และชั้นป.3  ( ระบบ NT Access) จะปิดในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 แล้วแต่ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลนักเรียนอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลาด้วย  ส่วนโรงเรียนใดที่กรอกข้อมูลป.3 แล้วยังไม่ได้กรอกข้อมูลป.1 ให้เข้าไปกรอกให้เรียบร้อยทั้ง 2 ระดับชั้น

การอ่าน ป.1

บ้านศาลาลำดวน   บ้านท่าช้าง   บ้านคลองสำอางค์   ธรรมยานประยุต   บ้านเนินผาสุก   บ้านเหล่ากกโก  บ้านเนินดินแดง  บ้านโป่งดาวเรือง  สามัคคีสกุลอรุณวิทยา  อนุบาลคลองหาด  บ้านคลองไก่เถื่อน     บ้านวังบูรพา  บ้านหนองผักหนาม  วัดคลองตาสูตรสามัคคี  บ้านดอนดินแดง  ชุมชนบ้านตาหลังใน    บ้านท่าตาสี    บ้านทัพหลวงบ้านแก่งสะเดา  บ้านมหาเจริญ  บ้านเขาตะกรุบพัฒนา  วังจระเข้  อนุบาลเขาฉกรรจ์  บ้านนา(สามัคคีวิทยา)  บ้านเขาสามสิบ  บ้านซับมะนาว  บ้านหนองหว้า  บ้านคลองธรรมชาติ   บ้านท่าผักชี  บ้านซับสิงโต  บ้านไพรจิตรวิทยา  วังศรีทอง   บ้านวังทอง   วังไผ่  บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)   บ้านโคกน้อย  ตชด.วังศรีทอง

NT ป.3

บ้านศาลาลำดวน    บ้านคลองอุดมสุข   บ้านเนินผาสุก   เขาสิงโต  บ้านโป่งดาวเรือง   บ้านคลองหาด  อนุบาลคลองหาด   บ้านคลองไก่เถื่อน   บ้านหนองผักหนาม   วัดคลองตาสูตรสามัคคี  บ้านดอนดินแดง  บ้านทัพหลวง  บ้านแก่งสะเดา  บ้านเขาตะกรุบพัฒนา  อนุบาลเขาฉกรรจ์  บ้านนา(สามัคคีวิทยา)  บ้านเขาสามสิบ    วัดพวงนิมิต  บ้านหนองหว้า  บ้านคลองธรรมชาติ   บ้านซับสิงโต   วังไผ่   บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

ติดต่อเรา