การกรอกข้อมูลในระบบ NT Access ชั้นป.1 และป.3

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลนักเรียนในการสอบการอ่านชั้นป.1 และการสอบ NT ชั้นป.3 ในระบบ NT Access ให้รีบดำเนินการกรอกให้แล้วเสร็จ เพราะระบบจะปิดในวันที่ 22 ธันวาคม 2560  การอ่านชั้นป.1  เหลือ  42 โรงเรียน  NT ป.3  เหลือ 34 โรงเรียน

ติดต่อเรา