สถาปนาลูกเสือ….มหาเจริญ

1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดยนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและ กองลูกเสือมหาเจริญ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธิ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย วัตถุประสงค์เพื่อยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างเหนียวแน่น การที่คณะครูและนักเรียนมารวมพลังกัน เพื่อทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียงและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของพี่น้องลูกเสือเป็นอย่างดียิ่งและนับว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และถาวรสืบไป

http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?131

 

ติดต่อเรา