การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปางสีดา

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปางสีดา ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองเตียน

ติดต่อเรา