รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวน์โหลดปฎิทินการรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://www.admission.pi.in.th

ติดต่อเรา