ขอเลื่อนการนิเทศ

    แจ้งโรงเรียนขอเลื่อนการนิเทศในวันที่ 20 ธ.ค.2560 มี 3 โรงเรียนดังนี้ 1.บ้านหินกอง  2.บ้านชุมทอง  3. บ้านซับน้อย

เนื่องจากท่านผอ.ติดประชุมรับนโยบายอำเภอเมือง ส่วนกำหนดใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ

ศน.นิธิวดี  ป่าหวาย

ติดต่อเรา