ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57-ก โรงเรียนบ้านซับมะนาว จ.สระแก้ว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล.57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบ้านซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

คลิกดูแบบอาคารเรียน 212 ล./57 -ก

คลิกสรุปรายการประมาณราคา

 

 

ติดต่อเรา