บรรพชาสามเณรและปฎิบัติธรรมจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรและปฎิบัติธรรมจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร ณ ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว พระอารามหลวง
ติดต่อเรา