มหกรรมกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอวังสมบูรณ์(สพฐ.-ตชด.) “ซับสิงโตเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดมหกรรมกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอวังสมบูรณ์(สพฐ.-ตชด.) “ซับสิงโตเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซับสิงโต

 

ติดต่อ สพป.สก.1