การเตรียมอุปกรณ์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (จังหวัดนครนายก)

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขัน เนื่องจากเจ้าภาพไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ตามกิจกรรมดังนี้

1.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ป.1-3,ชั้น ป.4-6,ชั้น ม.1-3 ,ชั้น ม.4-6 

2.การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม)

3.การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

รายละเอียดอื่นๆ ดังแนบ และให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.central67.sillapa.net

scan0023

ติดต่อ สพป.สก.1