คิวอาร์โค้ตกลุ่มไลน์ O-NET เขต 1

แจ้งโรงเรียนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ O-NET เนื่องจากครูย้าย หรือครูเกษียณอายุราชการ

ให้สแกนคิวอาร์โค้ตและแจ้งเปลี่ยนในไลน์กลุ่ม หากมีปัญหาข้อสงสัยใดโทร 092-246-6620 (ศน.บุญตา)

ติดต่อ สพป.สก.1