การบรรยายเรื่อง “นโยบายการสอนศีลธรรมและสนับสนุนสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา”

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร ในการบรรยายเรื่อง “นโยบายการสอนศีลธรรมและสนับสนุนธรรมศึกษาในสถานศึกษา” ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ติดต่อเรา