้เข้าค่ายปฏิบัติธรรมะ ปี 2560

โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน

เทิดพระเกียรติต้านยาเสพติด

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ  บ้านด่าน

************

 

 

 

 

ติดต่อเรา