การสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561

   ด้วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ได้เปิดการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4-19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ หรือ สมัครทางเว็บไซต์โรงเรียน www.kanchanapisek.ac.th

 

สอบถามโทร. 056-824-544 (กลุ่มบริหารวิชาการ)

ติดต่อเรา