รับสมัครคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561

      ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดให้มีการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ให้ประจักษ์ในสังคม เปิดรับสมัครระหว่าง    วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 (ในวันและเวลาราชการ) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.culture.go.th

 

กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม

โทร.02-247-0013 ต่อ 1409 , 1410

ติดต่อเรา