ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2560 เอกสารเพิ่มเติม 

เอกสาร 1   เอกสาร 2   เอกสาร 3

หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.mkarea3.go.th

ติดต่อเรา