รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ รับสมัครระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560

เอกสารเพิ่มเติม

pyo1   pyo2

หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.pyo1.go.th

ติดต่อเรา