ขอเชิญร่วมโครงการ “สอนเด็กสมวัย ด้วยเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก รุ่นที่ 2”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “สอนเด็กสมวัย ด้วยเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก รุ่นที่ 2” และ “ความสำเร็จเด็กยุคใหม่ เรียนรู้ได้ผ่าน EF” ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ครูผู้สอน ผู้ทำงานด้านเด็ก และผู้สนใจทั่วไปได้มีทักษะประสบการณ์และความรู้ที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.cf.mahidol.ac.th หรือ โทรสอบถาม 092-414-5296 (คุณปุณยวีร์)

ติดต่อเรา