ประชุมผู้บริหารกลุ่มสระขวัญและต้อนรับผอ.ใหม่

คณะกรรมการเครือข่ายสระขวัญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสระขวัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา และต้อนรับ นางขวัญวรา พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

ติดต่อเรา