ทัศนศึกษา 60

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสืบสานศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชการที่ 9 และสืบสานงานศาสนา ณ วัดสมานฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษา

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

ติดต่อเรา