แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ให้ส่งข้อมูลได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 หรือแจ้งที่ นางสาวพัทธนันท์  อินสมนึก เบอร์โทรศัพท์ 0848878211 เอกสารดังแนบ

scan0017

scan0018

ติดต่อเรา