ถ่ายทอดสด จุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่3 การเรียนภาษาอังกฤษ SK1 TV ดูได้ทุกที่ ทีวีเพื่อนครู

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อนครูภาษาอังกฤษ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา “การเรียนภาษาอังกฤษ” โดยถ่ายทอดสดผ่าน “SK1 TV ดูได้ทุกที่ ทีวีเพื่อนครู” พร้อมด้วยนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และนางนิธิวดี ป่าหวาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำเสนอรายละเอียดการขับเคลื่อนงานจุดเน้น “การเรียนภาษาอังกฤษ” ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

 

 

ติดต่อเรา