ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความชิงราวัลทุนการศึกษา ในหัวข้อ “ชวนพ่อ เลิกบุหรี่” แบ่งประเภทการประกวดเป็นระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)     เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1(1 รางวัล) เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2(1 รางวัล) เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท

รางวัลชมเชย (2 รางวัล)  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

นักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้ทางอีเมล [email protected] หรือทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย (ประกวดเรียงความ) วพบ.นนทบุรี 47/99 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000(ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.quitforking.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจิรญา อรุณวัฒนางค์กูล หมายเลขโทรศัพท์ 083 0776546

รายละเอียด scan0016

ติดต่อเรา