แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งในระดับภาคติดตามข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)

  • แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งในระดับภาคติดตามข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก) อย่างต่อเนื่องที่ เว็บไซต์ http://central67.sillapa.net/ 
  • ระบบของภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก จะเปิดระบบให้โรงเรียน แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ระดับภาค วันที่ 9-14 ธันวาคม 2560 /วันที่ 15-20 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อครูและนักเรียน/วันที่ 26 ธันวาคม 2560 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
  •  คู่มือการแก้ไข เปลี่ยน และเพิ่มรูปลงในบัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน เอกสารดังแนบ
  • 1234
  • 1235
  • 1236
  • 1237
  • 1238
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา