เข้าพบนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่าน ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าพบนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

 

ติดต่อเรา