แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Sakaeo 1 Take Action Based สัปดาห์ที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้จัดส่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Sakaeo 1 Take Action Based สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง What can we see in the classroom? โดยดาวน์โหลดได้ใน Remote Drive กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือในลิงค์  https://goo.gl/wwJjGr

ติดต่อเรา