พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานเสาธง 7 ธันวาคม 2560

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานเสาธง 7 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย”

ติดต่อเรา