การแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอเขาฉกรรจ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ศูนย์เครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอเขาฉกรรจ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-25  ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ และโรงเรียนบ้านซับมะนาว

โปรแกรมการแข่งขัน

volleyball P

volleyball M

takraw

tabletennis

petanque

football

chairball

 

ติดต่อเรา