มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนที่เข้าร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน

สาระภาษาไทย-สาระวิทยาศาสตร์-สาระคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2560

 

ติดต่อเรา