การประชุมเจ้าหน้าที่ ผอ. ทุกหน่วย/กลุ่ม ใน สพป.สระแก้ว เขต ๑

ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ท่าน ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ บุคลากรใน สพป.สระแก้ว เขต ๑

ติดต่อเรา