พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสุดี

โรงเรียนบ้านลุงพลู

ทำพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสุดี

เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

โดยมี นายบุญส่ง  แสงเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 **********

ติดต่อเรา