แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลสรุปตัวแทนแข่งขันในระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลสรุปตัวแทนแข่งขันในระดับภาคและรายการแข่งขันที่มีคะแนนถึงเกณฑ์ ชนะเลิศเหรียญทองที่มีคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป  อย่างละเอียด ถ้ามีข้อผิดพลาดให้แจ้งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยด่วนเพื่อความถูกต้อง 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา