เชิญผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

         เชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับ ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดสูทชมรมผู้บริหาร  และ เจ้าหน้าที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้แต่งกายด้วยชุดสูทสำนักงาน

ติดต่อเรา