กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห้ว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 จึงจัดพิธีสวนสนาม
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติหรือวันลูกเสือและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบโรงเรียน
ติดต่อ สพป.สก.1