พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 30 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 30 พฤศจิกายน 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งพระ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

“พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย”

ติดต่อเรา