การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ครั้งที่ -/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมยูงทอง

ติดต่อเรา