ประกาศโรงเรียนบ้านท่าตาสี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๒/๒๖ ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าตาสี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๒/๒๖ ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ติดต่อเรา