โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรและปฎิบัติธรรมจาริณี

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรและปฎิบัติธรรมจาริณี

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร

ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2560

ติดต่อเรา